CONTACT

Lindesk | Expertise in Letselschade

Postbus 324

5201 AH  ’s-Hertogenbosch

Burgemeester Loeffplein 70B

5211 RX  ‘s-Hertogenbosch

073-6100122

info@lindesk.nl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Twitter

Wilt u in contact komen met Lindesk? Of wilt u graag een opdracht verstrekken? Neem dan hier contact met ons op.

 Privacy  |  Klachtenreglement  |  Algemene voorwaarden  |  Disclaimer  |  Fotografie: Blanksma & Blanksma  |  Webdesign: Arjen de Jong

Search


7. Samen toewerken naar een sneller en beter

afhandelingsprocesMaarten van der Linden NIVRE, NVMV Lindesk

Maarten van der Linden is voorzitter van de branche personenschade van het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE), betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV) en treedt als expert regelmatig op als spreker/docent. Zijn juridische kennis en mediationvaardigheden maken dat complexe letselschadedossiers door hem snel tot een oplossing worden gebracht. Maarten van der Linden verwacht dat de veranderingen in de sector dit jaar vooral kostengedreven zullen plaatsvinden door toenemende druk aan de kant van verzekeraars en rechtsbijstand:

“Verzekeraars zullen meer beleid gaan voeren tegen oplopende kosten van de afhandeling van letselschades. Big data zal informatie geven over tendensen in letselschade-afhandeling. Met deze informatie gaan verzekeraars de branche en politiek informeren dat verandering (first-party verzekering) noodzakelijk is.

Ik verwacht dat de concurrentie tussen belangenbehartigers groter gaat worden. Met meer toetreders tot de markt zal, onder druk van teruglopende bedrijfsresultaten, meer druk op de verzekeringsindustrie worden gelegd. De verzekeringsindustrie zoekt juist meer efficiency en kostenbesparing op het proces. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot meer onbegrip en verharding tussen partijen. Partijen zullen in het belang van slachtoffers vaker moeten besluiten externe bemiddeling in te schakelen. Op beleidsniveau zal de rol van de Letselschaderaad nog relevanter worden.

Als we benadeelden een goede dienst willen bewijzen, zullen we kwaliteit van afhandeling van letselschades marktbreed moeten verhogen. We zullen aan de andere kant de hoeveelheid tijd die we hiermee belast zijn, gezamenlijk fors moeten terugdringen. Dus beter, sneller en voor alle betrokken partijen leidend tot meer acceptabele uitkomsten. Dat vergt kritisch kijken naar het eigen functioneren en daar waar nodig onze werkwijzen echt aanpassen.”Bij Lindesk werken Experts. Wij rijden rond. Wij bezoeken mensen. Wij voeren gesprekken met mensen in de vertrouwde thuis omgeving. Zo leren we iemands situatie en problemen goed inschatten. En kunnen we partijen adviseren over passende oplossingen. Zo trekken wij op, samen met veel van onze gewaardeerde collega’s. Ongeacht voor wie ze optreden.


Persoonlijk contact is essentieel in ons vak. “We build too many walls and not enough bridges”. Dat staat prominent op onze website. Lindeskis de naam omdat we mensen aan de tafel uitnodigen. Ons logo symboliseert een overlegtafel (voor zover dat nog niet was opgevallen 😊) Dat is wat we doen.


Wat gebeurt er nu? Bedrijven sluiten. Mensen gaan thuis werken. Alle afspraken worden afgezegd. Er worden muren gebouwd. En voor een goede reden. Ook Lindesk heeft nu een muur opgetrokken voor contacten met benadeelden, medewerkers en vakgenoten. Zo helpen we het risico op besmetting voor kwetsbare mensen zo klein mogelijk te maken. Die verantwoordelijkheid voelen we allemaal.


Die muur staat echter overal. Met name nu ook om de gezondheidszorg. Mensen die wij niet meer kunnen bezoeken, kunnen nu ook niet naar de fysiotherapeut. Re-integratie-trajecten worden stilgelegd. Revalidatietrajecten uitgesteld. En ach, voor de korte termijn is dit nog wel te overzien. Iedereen snapt dat alle genomen maatregelen nu heel belangrijk zijn!!


Maar wat als het langer gaat duren? En dat is helemaal niet ondenkbaar. Wij bezoeken mensen met een kwetsbare gezondheid. Vaak met meerderen aan een keukentafel. En ook kan de toegang tot de gezondheidszorg en het werk wel eens langer gaan duren. Zo kunnen er voor benadeelden grote problemen ontstaan. Nu is het nog redelijk rustig, maar de druk op verzekeraars zal toenemen. We zullen weer naar “buiten” moeten.


Hoe gaan we persoonlijk contact herstellen, zonder elkaar fysiek te ontmoeten? Beeld bellen zie je nu al een vlucht nemen. Ook bij Lindesk hebben we onderzoek gedaan hoe het contact te herstellen met de partijen waarmee we werken. En daar ontmoeten we problemen. ‘Wij werken niet met Microsoft. Of ‘wij mogen geen software downloaden op onze bedrijfssystemen’. ‘Veel te ingewikkeld om met dat systeem te werken’. Wij werken met …. En dat werkt goed.


Elk systeem heeft voordelen en nadelen, zo blijkt al snel. Bedrijfsmatig kun je wel met één systeem werken. Maar werken de mensen die je probeert te bereiken ook met die applicatie? Hoe bereiken we benadeelden? Welk systeem is eenvoudig voor digibeten om mee te werken? Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er niet één applicatie is.


Via de telefoon of Ipad kun je eenvoudig met Facetime en WhatsApp videogesprekken voeren. Via de PC werkt Skype, Microsoft Teams, Google Hangout, Starleaf en Zoom vrij eenvoudig. Al deze platforms hebben we bij Lindesk inmiddels beschikbaar. Wij zijn al gestart. Alle afspraken die we hebben moeten afzeggen, worden nu opnieuw gepland met de optie van Beeld Bellen.


Maar het is niet de tijd om te zeggen dat het bij Lindesk zo goed geregeld is. We lopen allemaal tegen muren aan. Het is tijd om nieuwe bruggen te slaan. Wij doen dan ook een oproep!!!


  • Deel je ervaringen die je de komende tijd gaat opdoen met Beeld Bellen!! Wij zullen deze verzamelen en teruggeven.

  • Mochten wij een applicatie over het hoofd zien? Laat het weten!

  • Als je een keuze voor een applicatie wil maken en je vindt dit moeilijk? Wij willen je best adviseren.

  • Weet je niet hoe het werkt? We zullen je een eenvoudige instructie sturen

Wil je meer weten? Reageer op deze blog of stuur een mail naar info@lindesk.nl


Het doel moet zijn om zo praktisch mogelijk het contact te herstellen. Voor nu en zo lang het nodig is. In de hoop dat we elkaar ook weer snel in persoon kunnen ontmoeten. Want het is aanpassen aan omstandigheden die iedereen graag anders ziet.


Voor nu wensen wij iedereen het beste in moeilijke omstandigheden. Blijf gezond. Blijf geloven in dat het echt weer een keer beter wordt. Take care!!!


Lindesk | Expertise in Letselschade

Jan, Maarten, Julie, Laura, Heleen, Ingrid en Gijs.

’s-Hertogenbosch, Noord-Brabant, The Netherlands


Wat is Lindesk?

Lindesk is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in het behandelen van letselschade. Bij de afhandeling van letselschadeclaims hebben partijen vaak tegengestelde belangen. Met respect voor ieders belang begeleiden we partijen naar een redelijke oplossing. Dat doen wij op basis van inhoudelijke deskundigheid en goed getrainde vaardigheden. Opdrachtgevers zijn enthousiast over onze aanpak. Dit enthousiasme waarderen we en zullen we niet beschamen. En dus zijn we op zoek naar uitbreiding.


Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar een (NIVRE) expert Personenschade. Een duizendpoot. Een open en deskundige gesprekspartner die zich eenvoudig aan de omstandigheden aanpast. Een analytische onderzoeker voor wie de wereld van de aansprakelijkheid geen geheimen kent. Een bruggenbouwer die alle belangen overziet en denkt in oplossingen in plaats van problemen. Een autonome geest die zijn eigen grenzen kent en tijdig om hulp vraagt. Samen weet je tenslotte meer dan alleen. En bovenal een gezellige en inspirerende collega die ook wil meedenken over waar we met Lindesk naartoe gaan.


Kan iedereen reageren?

Nou, we zijn wel zo eigenwijs om een paar randvoorwaarden te stellen. Zo heb je een academisch of hbo denk- en werkniveau. Ook sta je bij het NIVRE ingeschreven in het register van de branche personenschade. Kennis van of vertrouwdheid met de letselschade- en co-assurantiemarkt is een pre. Daarnaast ben je minimaal 32 uur per week beschikbaar. Heb je meer dan 5 jaar werkervaring in de branche en woon je in Midden of Noord Nederland? Dan zetten we een extra vinkje achter je naam.


Waarom Lindesk?

Bij Lindesk bouwen we enthousiast aan een deskundig team van professionals dat laagdrempelig met elkaar omgaat. We houden van aanpakken en kijken niet op een uur meer of minder. Maar we zijn niet voor niets gevestigd in het bourgondische Den Bosch. Omdat er naast de serieuze zaken waarmee we dagelijks bezig zijn ook ruimte moet zijn voor de goede dingen van het leven. De arbeidsvoorwaarden? Die zijn uiteraard marktconform en passend bij je ervaring. Regel je jouw salaris, pensioen, vakantiedagen en auto liever zelf? Ook daarover valt te praten.


Hoe neem je contact op?

Meer weten? Bel Maarten van der Linden (06-53753332) of Jan Jagers (06-53679107). Wil je direct solliciteren? Stuur dan je CV met motivatie naar info@lindesk.nl. Lindesk stelt geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.