Search


13 views0 comments

Bij aanvang van de “Lockdown” deed Lindesk een oproep ervaringen met videobellen of beeldbellen of tele-expertise te delen. De input is helaas wat beperkt gebleven, maar wij beloofden onze ervaringen terug te koppelen. En belofte maakt schuld.

Ten eerste lijkt de markt alle voorgestelde applicaties te gebruiken. En we zien dus ook dat het verstandig is om als organisatie met verschillende applicaties te kunnen werken. En we zien bij alle applicaties voor- en nadelen. Ik noem er een paar.

Beperkingen applicaties:

1. Whatsapp beeldbellen is heel eenvoudig. Vrijwel iedereen heeft Whatsapp. Echter met de app op

een iPad en of een Desktop is dit niet mogelijk. En als je tussendoor op je mobiel gebeld wordt en

je neemt op, wordt de beeldbelsessie automatisch beëindigd.

2 Zoom heeft blijkbaar wat privacy issues. Zoom geeft zelf aan dat deze zijn opgelost en te maken

hadden met de plotse belangstelling voor deze applicatie. Daarnaast is het gebruik tot circa 40

minuten gratis. Langer gebruik vereist een (overigens best betaalbaar) abonnement. Het is wel

een heel gebruiksvriendelijke applicatie en van goede kwaliteit. Maar je moet wel bereid zijn

Zoom software te installeren.


3 Google Hangouts werkt ook prima. Maar je moet wel een gmail account hebben om het te

gebruiken. We ontvingen wel bericht dat Hangouts waarschijnlijk gaat verdwijnen en wordt

vervangen door Google Hangouts Meets.


4 Teams en Skype zijn beide Microsoft producten. Skype is voor consumenten wat meer

toegankelijk. Maar Teams heeft een webversie, zodat je eenvoudig mensen die geen Office

gebruiken, toch Teams kunt laten gebruiken. Bij een trage verbinding zijn er soms wel wat

problemen met het geluid en beeld dat niet helemaal synchroon loopt.


5 Facetime is alleen te gebruiken tussen IOS gebruikers (Apple dus). Android en Windows

gebruikers kunnen Facetime niet gebruiken voor beeldbellen.


6 Azar en Starleaf zijn minder bekende applicaties. Daarmee hebben we nog niet zo veel ervaring.

Wie wel?

Technische beperkingen:

De grootste beperking vormt toch vaak de internetsnelheid. Vanwege het vele thuiswerken, ervaren wij wel eens wat beperkingen in snelheid over de WIFI. Vooral als thuis verblijvende kinderen aan het gamen of Netflixen zijn, of online lessen volgen (yeah sure…..) gaat dit ten koste van de beeld- en geluidskwaliteit. Via een vaste verbinding (op kantoor) gaat dit veel beter. Echter, dan is de WIFI snelheid bij het slachtoffer thuis nog wel eens het probleem.

Contactuele beperkingen:

Het voeren van gesprekken van waarde aan de keukentafel is nu even niet mogelijk. En het zal voor kwetsbare slachtoffers nog wel even verstandig zijn die muur in stand te houden. Beeldbellen is een prima alternatief. Beeldbellen met meer dan drie personen vergt wel een strakke vergadercultuur en daarmee gaat wel een belangrijk onderdeel verloren. Het wordt een vergadering in plaats van een mens tot mens gesprek. En het vertrouwen dat vaak in een persoonlijk gesprek wordt gekweekt, gaat toch wat meer verloren in een beeldbelgesprek. Je mist “het aura” van het gesprek. En je bent niet in staat om allerlei andere van belang zijnde zaken op te nemen!


· Intakegesprekken, och voor nu kan dit prima zo via de webcam of telefoon. Maar in deze cruciale

beginfase van kennismaking en informatie verkrijging, is persoonlijk contact toch van grotere

waarde.


· Vervolgcontacten vinden vaak per mail of brief plaats. Beeldbellen is dan een veel beter

alternatief. Beeldbellen stelt je in staat persoonlijk met meerdere partijen gelijktijdig te praten

over de voortgang en de opvolging van gemaakte afspraken. Meer persoonlijk contact en (veel)

minder mailverkeer.


· Een (tussentijds) afwikkelingsgesprek, om echt de belangen op tafel te krijgen moet je de

aanwezigheid van “de andere kant” direct ervaren. Dat gesprek kan beter in persoon gevoerd

worden.


· Toedrachtsonderzoeken, overlijdensschades, kind schades moeten ons inziens in een persoonlijk

gesprek plaatsvinden.

Conclusie:

Beeldbellen is voor Lindesk in deze periode een redelijk alternatief. Hoewel het al lang bestaat, leert deze crisis dat beeldbellen iets extra’s brengt. Wij voorzien dat beeldbellen, het veelvuldig vullen van dossiers met mails en brieven kan verminderen. Daarmee wordt het proces nog persoonlijker en daarmee zullen er eenvoudiger bruggen geslagen kunnen worden.

Wij horen graag jullie ervaringen!


Lindesk | Expertise in Letselschade

Maarten, Julie, Jan, Laura, Heleen, Ingrid en Gijs.


169 views0 comments


7. Samen toewerken naar een sneller en beter

afhandelingsprocesMaarten van der Linden NIVRE, NVMV Lindesk

Maarten van der Linden is voorzitter van de branche personenschade van het Nederlands Instituut voor Register Experts (NIVRE), betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV) en treedt als expert regelmatig op als spreker/docent. Zijn juridische kennis en mediationvaardigheden maken dat complexe letselschadedossiers door hem snel tot een oplossing worden gebracht. Maarten van der Linden verwacht dat de veranderingen in de sector dit jaar vooral kostengedreven zullen plaatsvinden door toenemende druk aan de kant van verzekeraars en rechtsbijstand:

“Verzekeraars zullen meer beleid gaan voeren tegen oplopende kosten van de afhandeling van letselschades. Big data zal informatie geven over tendensen in letselschade-afhandeling. Met deze informatie gaan verzekeraars de branche en politiek informeren dat verandering (first-party verzekering) noodzakelijk is.

Ik verwacht dat de concurrentie tussen belangenbehartigers groter gaat worden. Met meer toetreders tot de markt zal, onder druk van teruglopende bedrijfsresultaten, meer druk op de verzekeringsindustrie worden gelegd. De verzekeringsindustrie zoekt juist meer efficiency en kostenbesparing op het proces. Deze ontwikkelingen zullen leiden tot meer onbegrip en verharding tussen partijen. Partijen zullen in het belang van slachtoffers vaker moeten besluiten externe bemiddeling in te schakelen. Op beleidsniveau zal de rol van de Letselschaderaad nog relevanter worden.

Als we benadeelden een goede dienst willen bewijzen, zullen we kwaliteit van afhandeling van letselschades marktbreed moeten verhogen. We zullen aan de andere kant de hoeveelheid tijd die we hiermee belast zijn, gezamenlijk fors moeten terugdringen. Dus beter, sneller en voor alle betrokken partijen leidend tot meer acceptabele uitkomsten. Dat vergt kritisch kijken naar het eigen functioneren en daar waar nodig onze werkwijzen echt aanpassen.”


35 views0 comments