top of page
Blog
Search

Updated: Jun 15, 2019

Hieronder sta ik op het podium van het Lets Progress congres, georganiseerd door Q-Consult. Samen met August Van van Beer Advocaten. Ik mocht samen met August, nadat al 6 inspirerende sprekers hun vernieuwende visie op ons vak hadden gegeven, de dag afsluiten.


Waarom samen met August Van?

August is letselschadeadvocaat en hij behartigt de belangen van een ernstig gewonde jongeman. Ik ben door de verzekeraar gevraagd het proces van letselschade te begeleiden. En dat gaat in deze zaak erg goed. Samen luisteren we naar de behoeften van zowel benadeelde als de verzekeraar. Dat gaat in bijzonder goede harmonie.


August en ik zijn zo met elkaar in gesprek geraakt, waarom dat in die zaak zo goed gaat? Want vaak wordt in ons vak te veel gevraagd en te weinig gegund. Het is loven en bieden waarbij we zoveel mogelijk onze kaarten tegen de borst gedrukt houden. Daardoor ontstaat wantrouwen, verloopt het proces stroef en is de uitkomst uiteindelijk vaak voor iedereen teleurstellend.

En dat gebeurt nu niet. August en ik hebben onze ervaringen eens aan elkaar voorgelegd en eens goed nagedacht hoe je kunt voorkomen dat een complexe letselschade ontspoort.


Wat hebben we ontdekt?

Ik geef een paar punten terug van wat August en ik hebben ervaren en wat wij op het Lets Progress congres van Q-Consult met de toehoorders hebben gedeeld.


Kwetsbaarheid:

Het begint bij kwetsbaar en transparant communiceren. Stel je zelf steeds de vraag of je het achterste van je tong laat zien. En daag je gesprekspartner uit dit ook te doen. Als jij niet volledig open en transparant communiceert, kun je dat ook niet van de ander verwachten. Kwetsbaarheid is heel eng. Maar kwetsbaarheid wordt nooit beschaamd. Het wordt omarmd en je krijgt een transparante opstelling terug.


Echt samenwerken:

Ga echt samenwerken. Maak van een dossier een project. Omschrijf met partijen het doel. Maak een plan van aanpak. Maak afspraken over wie wat doet en binnen welke tijd. Dat is het bekende behandelplan.


Budgettering van het project:

Breid dit behandelplan uit met een budget. Kort na een gemeenschappelijk bezoek ga je samen een reservering maken van de zaak. Noem het een budget waarbinnen je het project moet dat je hiervoor hebt omschreven financieel moet afronden. Ook voor wat betreft behandelingskosten. Zo zorg je ervoor dat je beiden verantwoordelijkheid draagt dat het project binnen de gestelde kaders wordt afgerond.


Beloning:

Maak beloningen als je binnen je budget blijft. Als je goedkoper dan gepland onderdelen van de zaak kunt regelen, mag daar best ook een extraatje tegen over staan. Dat maakt het proces positief en partijen worden extra gestimuleerd binnen budget te blijven.


Geen schade, maar doelen!

Denk niet in de vorm van schadeposten, maar in doelen die je voor benadeelde en verzekeraar wil bereiken. Dus niet het verlies van arbeidsvermogen is zo en zo groot. Maar we gaan ons uiterste best doen om benadeelde voor het einde van het jaar weer aan het werk te hebben. In de tussentijd moeten we wel zorgen dat benadeelde op vergelijkbare wijze in zijn levensonderhoud kan voorzien.


Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid:

Betrek alle partijen bij je plan en communiceer hier open over. Verzekeraar en benadeelde moeten namelijk elkaar samen vinden. Zo creëer je een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Kom elk half jaar bij elkaar. Houdt het plan van aanpak centraal. Verdeel taken en kom afspraken na. Spreek elkaar aan op deze verantwoordelijkheid. Iemand die zijn taken niet verricht, voelt zich al snel ongemakkelijk en zal de volgende keer beter beslagen ten ijs komen. Als je zo handelt hebben de professionals aan beiden zijden een verantwoordelijkheid te vervullen aan ieders opdrachtgever. Zo ontstaat een gemeenschappelijk doel, waaraan het prettig werken is. Partijen die onderpresteren dan wel afspraken niet nakomen, kunnen worden gewezen op afspraken die bij aanvang gemaakt zijn.


En als zo een complexe letselschade, zoals August en ik hebben ervaren, snel en correct kan worden afgehandeld. Dan hebben we een mooi vak. Met het budget kunnen we dan binnen vooraf gestelde tijdskaders, mooie dingen organiseren. Eigenlijk vreemd dat we in zaken waarin we een schadevergoeding kunnen besteden een gedragscode nodig hebben. Misschien moeten we maar eens zorgen dat we die Gedragscode niet meer nodig hebben.


Lindesk komt graag in contact met partijen die op deze manier willen proberen letselschades te gaan behandelen. Indien geïnteresseerd in een proef, neem met ons contact op via 073-6100122 of maarten@lindesk.nl19 views0 comments

Updated: Dec 5, 2018

door Maarten van der Linden


Sinds 1996 ben ik als expert personenschade werkzaam op het gebied van letselschade. Hoewel ik zeer regelmatig wordt benaderd door slachtoffers van ongevallen om eens naar “hun zaak” te kijken, werk ik merendeels in opdracht van verzekeraars. En bij het bekendmaken van de oprichting van Lindesk wordt dan ook steevast de vraag gesteld: "Werk je voor verzekeraars of voor slachtoffers?"


Nu zal de communicatie met slachtoffers over het algemeen anders verlopen dan met verzekeraars. Slachtoffers zijn mensen, verzekeraars zijn organisaties. Het communiceren met mensen vergt vriendelijkheid, duidelijkheid, oprechtheid etcetera. Het communiceren met organisaties vergt deskundigheid, doelmatigheid, zakelijkheid etcetera. Als professional in het werkveld van letselschade, communicerend met zowel slachtoffers als met verzekeraars,

zijn al deze eisen natuurlijk noodzakelijk om je werk goed te kunnen doen. Toch lijkt de steeds weer terugkerende vraag naar positionering voor iedereen die in deze branche werkt belangrijk. Waarom?


Blijkbaar hebben we behoefte aan duidelijkheid of je voor de ene of de andere partij optreedt. Of komt het voort uit het veilig stellen van je eigen concurrentiepositie? Gaat het meer om Marketing? Kun je wel voor beide partijen werkzaam zijn of ontstaan dan al snel zogenaamde belangenconflicten?


In het veld van tegengestelde belangen wordt vaak gegrepen naar het middel van mediation. Uitgangspunt van mediation is dat partijen gaan zoeken naar gemeenschappelijke belangen. Nu kun je een letselschade dossier zo ingewikkeld maken als je maar wilt. (En daar zijn we over het algemeen erg goed in.) Maar overeind blijft dat de meeste verzekeraars graag op een zo verantwoord kort mogelijke termijn een zaak willen afronden met een rechtvaardig bedrag. En wat blijkt? Ook de meeste slachtoffers willen vaak veel sneller van een zaak af dan wij professionals vermoeden. Bovendien begrijpen veel slachtoffers dat het zoeken naar een rechtvaardige oplossing vaak meer oplevert dan het strijden voor het hoogste bedrag. Kortom, snel afwikkelen voor een schadevergoeding “die ervoor staat”!


Met deze twee gemeenschappelijke belangen als uitgangspunt wil Lindesk oplossingen bieden bij de behandeling van letselschade. Goed in gesprek gaan met partijen zodat ze goed gefaciliteerd en goed geïnformeerd een door hen beiden gedragen oplossing aanvaarden. Deze oplossing kan niet gevonden worden als de belangen van een van de partijen overheerst. Met Lindesk willen we zorgen dat we over en weer begrip voor elkaars belangen creëren en zodoende tot snelle onconventionele oplossingen kunnen komen. Het is hierbij onze vaste overtuiging dat het ook anders kan!

114 views0 comments
bottom of page