top of page

MEER OVER ONZE DIENSTEN

Het oplossen van langlopende dossiers

Sommige dossiers zijn verworden tot zeer slepende kwesties. Standpunten zitten vast, belangen zijn onduidelijk. Met een onderscheidende aanpak stelt Lindesk alles in het werk om tot een oplossing te komen die bevredigend is voor alle betrokken partijen.

 

Intakedossiers

De intake is de eerste persoonlijke kennismaking tussen slachtoffer en verzekeraar. Lindesk ziet dit als een moment waarop het verschil gemaakt kan worden. Een waardevol gesprek waarbij betrokkenen hun wensen en belangen kunnen uiten. En een belangrijk moment om over en weer betekenisvolle informatie uit te wisselen. Op basis van een helder behandelplan weten partijen wanneer en hoe een dossier zal eindigen.

 

Toedrachtsonderzoeken

Of het nu gaat om een verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout of beroepsziekteclaim, Lindesk onderzoekt op basis van feiten nauwgezet hoe een incident heeft kunnen gebeuren. U ontvangt een helder juridisch advies ter beoordeling van de aansprakelijkheid en de bepaling van uw positie. Lindesk vertrouwt bij deze onderzoeken op haar ruime netwerk van specialisten maar houdt wel zelf de regie.

 

Bemiddeling bij complexe claims

Vaak ligt aansprakelijkheid niet zo duidelijk maar moet er wel een passende oplossing gevonden worden. Lindesk bemiddelt graag bij medische aansprakelijkheidsclaims of claims over beroepsziekten om zo tot passende en rechtvaardige oplossingen te komen. Deze mediations verlopen vaak veel sneller en kosten vaak veel minder dan een voortdurende juridische strijd op basis van argumenten.

 

Opleiding en advies

Lindesk kan uw medewerkers helpen bij het beoordelen van hun werk. Behandelen zij zaken adequaat? Kunnen  zij competenties of procedures verbeteren? Zijn reserveringen wel op het juiste niveau? Vraagt een portefeuille om een andere aanpak? Lindesk zet hiervoor experts in met ruim 20 jaar ervaring in dossierbehandeling en schademanagement. Zo kunt u uw organisatie nog beter en efficiënter laten functioneren.

Meer over onze diensten
bottom of page