top of page
Privacy

PRIVACY STATEMENT

Lindesk verzamelt en bewerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens. Het betreft persoons- en andere gegevens van slachtoffers, vorderende partijen, veroorzakers, getuigen en betrokkenen bij incidenten, opdrachtgevers, vertegenwoordigers van partijen etc. Dit kunnen ook niet direct betrokkenen zijn zoals nabestaanden, familie en bekenden van voornoemde partijen.

Het verzamelen en bewerken van persoons- en andere gegevens van voornoemde personen heeft als doel:

  1. Het op correcte wijze ten uitvoer brengen van aan Lindesk verstrekte opdrachten

  2. Het voorzien van partijen van adequate informatie ter uitvoering van onder punt 1

    genoemde opdrachten

  3. Fraudedetectie en bestrijding

  4. Het op metaniveau verrichten van analyses

 

De gegevens worden verwerkt, bewerkt en opgeslagen in fysieke dossiers en in ICT-systemen. Lindesk waarborgt dat alleen personen die voor geheimhouding hebben getekend toegang hebben tot deze fysieke dossiers en ICT-systemen. De gegevens worden alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en hulppersonen zoals adviseurs, voor zover deze betrokken zijn bij de taakuitoefening van Lindesk en worden ingeschakeld bij de bedrijfsvoering.

Lindesk zal zo veel als redelijkerwijs mogelijk garanderen dat voornoemde gegevens beschermd zijn tegen gebruik door onbevoegde derden. Hiertoe worden fysieke dossiers bewaard en bewaakt op plaatsen die enkel voor medewerkers van Lindesk toegankelijk zijn, dan wel in voldoende mate onder bewaking van behandelaren gehouden.

ICT-systemen zijn voorzien van de gebruikelijke bescherming tegen gebruik door onbevoegde derden.

 

De tekst van dit privacystatement kan door Lindesk worden aangepast bij gewijzigde wetgeving of bedrijfsvoering.

’s-Hertogenbosch, december 2017.

bottom of page